ผู้จัดการ


นายมณฑล  ผาริโน
ผู้จัดการ
โทร  084-4168510

ผู้ช่วยผู้จัดการ


นางพิศวาท  ภักตรนิกร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร 081-6690693

ผู้ช่วยผู้จัดการ


นายยุทธนา  ประชุมชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร  083-7483897

Vinaora Visitors Counter

001098
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
607
1022
61
1016
82
1098

Your IP: 192.168.15.1
Server Time: 2015-09-05 10:41:02

link หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ หนังสือแจ้ง

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

กรรมการดำเนินการ

นายประมูล  ศรีชนะ

ประธานกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 44 ปี 2558


นายปิยะ  โนรีรัตน์
รองประธานกรรมการ


นายกรภัทร์  กัลปดี
รองประธานกรรมการ


นายอานนท์  กฤษณะกาฬ
กรรมการ / เลขานุการ

เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา  08.30-16.30 น.

ฝาก-ถอนเงิน
เวลา  08.30-15.30 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ร้อยละ 7.50 บาทต่อปี

e-mail

social network

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

(ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ให้เปล่า ให้ฟรีๆ)
1. เงินสงเคราะห์ศพ
    
  อายุการเป็นสมาชิก      จำนวนเงิน
      1 - 5 ปี                         2,000 บาท
      5 - 10 ปี                       4,000 บาท
      10 ปีขึ้นไป                   6,000 บาท

2. เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม (สสก.)
    
สมาชิกแรกเข้า ถึง 3 ปี  ได้รับ รายละ     300,000 บาท
     สมาชิกเกิน 3 ปีถึง 5 ปี  ได้รับ รายละ     500,000 บาท
     สมาชิกเกิน 5 ปีถึง 10 ปีได้รับ รายละ     800,000 บาท
     สมาชิกเกิน 10 ปี           ได้รับ รายละ  1,000,000 บาท