foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

             เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ประมูล ศรีชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ.” ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

            การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของแต่ละสหกรณ์เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ทำงานบริหารสหกรณ์สีขาวให้ไปในทิศทางเดียวกัน โครงการนี้ท่าน รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ท่านเป็นหนึ่งในวิทยากรวันนี้ได้กล่าวอย่างน่าฟังว่า “ผมเป็นประธานคือผู้รับใช้ของพวกท่านดังนั้นหากสหกรณ์ใดมีปัญหาเราต้องลงไปช่วยเหลือเหมือนพ่อแม่ที่คอยประคับประคองลูกหลานให้ผ่านพ้นวิกฤตเวลาที่ลูกมีปัญหา จึงได้มีการจัดอบรมให้มีโครงการนี้ขึ้นมา”

 

 

ภาพ : ดร.ประมูล ศรีชนะ

ข่าวโดย :: ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.