foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

               เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเข้าอบรมหลักสูตร “กฎหมาย กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการให้บริการที่ประทับใจ” จัดขึ้นโดยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  โดยนายมณฑล ผาริโน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด นางเณศราภา ปัญสังกา หัวหน้าทะเบียนและสินเชื่อ และเจ้าหน้าฝ่ายสินเชื่อเข้าอบรมเต็มหลักสูตร 2 คืน 3 วัน.

 

 

ภาพ / ข่าว :: ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.