ผู้จัดการ

นายมณฑล  ผาริโน
ผู้จัดการ
โทร  084-4168510

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางพิศวาท  ภักตรนิกร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร 081-6690693

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายยุทธนา  ประชุมชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร  083-7483897

Visitors Counter

001426
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
79
44
232
116
1426
0
1426

Your IP: 192.168.1.10
Server Time: 2015-07-28 13:16:37

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ หนังสือแจ้ง

23-2558-undo-2558-5-16-2558           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายอานนท์  กฤษณะกาฬ กรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  จำกัด ได้แจ้งว่า           “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  จำกัด ได้ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู้คืนสิทธิ กบข. (Undo) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท...

จดหมายข่าว จากผู้จัดการ มณฑล ผาริโน

23-2558-1 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 จาก ผู้จัดการ มณฑล  ผาริโน  วันที่  21  กรกฎาคม  2558 เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ที่เคารพทุกท่าน             ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในคราวประชุม  วันที่ 18 มิถุนายน  2558 ...

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

นายประมูล  ศรีชนะ

ประธานกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 44 ปี 2558
 

นายปิยะ  โนรีรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายกรภัทร์  กัลปดี
รองประธานกรรมการ

นายอานนท์  กฤษณะกาฬ
กรรมการ / เลขานุการ

คณะกรรมการทั้งหมด

 

เวลาทำการ

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.30-16.30 น.

ฝาก-ถอนเงิน เวลา  08.30-15.30 น.

E-mail

Social Network